Duels Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Trò chơi tháp quốc phòng với 4 lớp học, và 7 bản đồ để lựa chọn. Rất nhiều tháp để mua!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để kéo, hãy đặt tháp và mua các mặt hàng.

ActionBloodPurchase Equipment UpgradesTowerDuelsDefense