Zombie TD Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Zombie TD là một trò chơi phòng thủ tháp. Bắt đầu chiến dịch của bạn để ngăn chặn các Zombies xâm nhập vào lãnh thổ của bạn. Sử dụng chiến lược để bảo vệ tháp của bạn. Kiếm được nhiều tiền trong mỗi sóng để nâng cấp tháp của bạn.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesZombiesTowerAndroid