Khủng long săn Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   150 100% with 15 votes

Thằn lằn ngu ngốc, làm hỏng lâu đài của tôi. Tôi 'll cho họ! Một loại thú vị của các loại vũ khí chống khủng long đang đợi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesAircraftDinosaurDino-hunter