Alpha Bounty Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này shooter sidescrolling với một loạt các tùy chọn nâng cấp.

Điều khiển:

R di chuyển / cháy - - chuột. Rockets.

Shoot 'em UpFlyingPurchase Equipment UpgradesAircraftMonstersAlphaBounty