فضل آلفا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آثار هنری بزرگ در این تیرانداز sidescrolling با یک دسته از گزینه های ارتقاء.

کنترل بازی:
ماوس - حرکت / آتش
R - راکتها را میسازند.

Shoot 'em UpFlyingPurchase Equipment UpgradesAircraftMonstersAlphaBounty