آسمان قرمز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

تیرانداز افقی که در آن شما ممکن است کشتی خود را برای به دست آوردن حداکثر قدرت ارتقا دهید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
شیفت / A - توپ آتش Z
-. موشک و آتش
X - بمب را بیندازند (فقط ماموریت 3.

Shoot 'em UpFlyingPurchase Equipment UpgradesAircraftSkies