Đất quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Kiểm soát mặt trăng để bảo vệ trái đất từ ​​tiểu hành tinh đến, vệ tinh, và rác không gian khác. Mua nâng cấp giữa sóng để giúp bạn sống sót.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để di chuyển. Xem thêm hướng dẫn trong game.

ActionDefenseSpacePurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendAsteroidsMoonPlanetEarth