Antbuster Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ bánh của bạn chống lại những con kiến.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendAntbuster