قدرت رنجرز - دروازه های تاریکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1183251 82.5% with 1434 votes

تفنگداران قدرت هستند پشت در عمل! این زمان، hidiacs عمیق Udonna به گودال گرفته اند. تنها تفنگداران نیروی عرفانی او در حال حاضر می تواند کمک کند. جمع آوری کریستال به WANDS قدرت خود و پیدا کردن کلید برای باز کردن دروازه در هر مرحله. بستر های نرم افزاری تبدیل به تغییر به یک ولگرد خانه بدوش جدید عارف! نیز وجود دارد کلید های میانبر کرم چاله برای صرفه جویی در time.Good ولگرد خانه بدوش شانس خود را!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - برای خنثی کردن hidiacs با گرز خود.

FightingAdventureActionBeat 'em UpPowerRangersGatesDarkness