قدرت فاکس 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   385 88.37% with 43 votes

در عمل خروس جنگی قدرت فاکس خدایان در برابر کشور هند شورش کردند چرا که شهروندان به اندازه کافی shwarma ارائه. راهنما Maharadsha دوستان خود را با شکست دادن خدایان!

کنترل بازی:
، کلید های چپ و راست فلش - پرش و اجرای

پایین کلید فلش - برای استفاده از مته دستی مخصوص سوراخ کردن سنگ

- حمله به.

FightingActionBombBeat 'em UpAnimalAdverPower