قدرت رنجر در مقابل ربات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21449 81.37% with 263 votes

شخصیت و مبارزه در مبارزه با نزدیک است را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RobotsFightingActionPowerRanger