Z توپ اژدها سطح قدرت نسخه ی نمایشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   305121 71.6% with 426 votes

مبارزه با پوشش گیاهی.

کنترل بازی:
پرس های X و Z به ضربه و لگد زدن. حرکت با کلیدهای جهت دار. فشار برای پرتاب توپ انرژی. استفاده از فاصله برای بارگذاری مجدد انرژی خود را.

ArcadeFightingActionDragonBallPowerLevelDemo