اژدها توپ Z بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   269117 69.69% with 386 votes

انتخاب شخصیت خود را به مبارزه و کشتن حریف خود را تا پایان

کنترل بازی:
از کلید های arrow = جنبش
فضایی = پرش
W = پرش لگد انجمن S = لگد
= حمله ویژه انجمن D = پانچ
E = قدرت

FightingStreet FightingDragonBall