Dragon Ball Z เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   269117 69.69% with 386 votes

เลือกตัวละครของคุณที่จะต่อสู้และฆ่าของฝ่ายตรงข้ามจนจบ

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศร = เคลื่อนไหว
อวกาศไป
= w = ไปเตะ
S = เตะ
= โจมตีพิเศษ
D = Punch เธ E = พลังงานขึ้น

FightingStreet FightingDragonBall