Street Fighter โลกนักรบ 2 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   2417 58.54% with 41 votes

งวดที่สองถนนนักรบกองโจรในโลกที่มีตัวอักษรมากขึ้นในการเลือกจาก

ตัวควบคุมเกม:
7,8,9,4,6 ที่จะย้าย. แทรก
กุญแจสำคัญในการป้องกัน. คีย์แรก
ไปชกมวย. สำคัญ
PgUp ที่จะเตะ
. ลบคีย์ที่จะใช้การโจมตีพิเศษ 1.
ที่สำคัญ PgDn ใช้การโจมตีพิเศษ 2

FightingActionStreet FightingBeat 'em UpSeriesFighterWorldWarrior