اژدها جنگجو - طومار اژدها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3118 63.27% with 49 votes

کمک به جنگجوی اژدها شکست ارتش راهزن و طومار اژدها خود را به عقب بر گردیم. مراقب باشید از 3 رئیس قدرتمند است که شما را در تمام هزینه های قدرتمند خود را با کونگ فو و سحر و جادو متوقف خواهد شد.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای حمله به.

FightingActionBeat 'em UpPlatformsKung FuSide ScrollingMagicDefaultDragonWarrior