جکی چان ': تکیه بر عتیقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2719 58.7% with 46 votes

والمونت جید گرفته شده است، به زور جکی به دست بیش از طلسم در اختیار خود را، اما جکی های نوع negoiating و دون 'تی مانند مردم messing با خانواده اش نیست.

کنترل بازی:
کلید های arrow. برای جنبش
Z - به پانچ
X - برای افتتاح گالری نوار فضایی - برای مسدود و برای گرفتن و

تقویت کننده (امپلی فایر) دیگر نیز وجود دارد که شما می توانید استفاده کنید فقط مشاهده intructions در بازی.

ArcadeFightingActionBeat 'em UpPlatformsNinjaKung FuCollecting Side ScrollingMagicJackieChan-sRelyRelic