قدرت رنجرز دینو تندر - قرمز داغ نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1095284 79.41% with 1379 votes

آن است تا تفنگداران قدرت برای نجات از شر است. مبارزه را از طریق سطوح مختلف را انتخاب کنید و از تفنگداران قدرت متفاوت است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک فاصله
-. قدرت حرکت رنجر
کلید CTRL - سوئیچ بین رنجرز
X - توانایی ویژه است.

FightingActionPowerRangersDinoThunderRescue