نجات ریسک بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   174 80.95% with 21 votes

ادامه حرکت به سمت بالا در بازی به عنوان شما را از پسر تغییر دهید به پرواز اژدها به تصویب اشیاء.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت فاصله
- تبدیل
N، B - حمله.

FightingActionDragonFireRescue HighRisk