JAK 3 - سفر بازگشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6918 79.31% with 87 votes

راهنمای JAK و قدرت های تیره استفاده از JAK 'نابود موجودات از زمین و پیدا کردن یک راه را از طریق.

کنترل بازی:
فلش به سمت راست / چپ - حرکت به سمت راست / چپ
پایین فلش - حمله
فاصله - پرش
0 - روشن را به JAK تاریک.

FightingAdventureActionBeat 'em UpAnimalSide ScrollingMonstersJourneyBack