پلیس اقدام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

تیرانداز اقدام 3D، شغل خود را به ساقه همه دشمن خود را قبل از آنها به شما شلیک.

کنترل بازی:
ماوس به هدف و شلیک، ضربه صفحه کلید به بارگذاری مجدد

ShootingAction