هواپیما قرمز 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کلاسیک تیرانداز از بالا به نمایش. کشتن تمام دشمنان را در راه خود، انتخاب کنید تا پول و پاداش. خرید سلاح و ارتقاء بعد از هر سطح.

کنترل بازی:
حرکت: DFire: JBomb ها: تغییر KWeapon: تغییر UExperiment: من

AdventureActionShootingPlane