Insurgio بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مقاوم در برابر ریتم مبتنی بر گردان دشمن! مبارزه برای آزادی به عنوان شما را در پرش و اجرا بر روی یک منظره رویایی!

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت می کند
فاصله - پرش.

ShootingAdventureActionShoot 'em UpInsurgio