ساکنان گودال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه موجودات ترسناک که از گودال در حال ظهور است. مراقب باشید، آنها دوباره 'بالا آمدن سریع!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingActionShoot 'em UpDwellers