Dwellers hố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bắn các sinh vật đáng sợ đang nổi lên khỏi hố. Cẩn thận, họ 'lại mọc lên nhanh chóng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ShootingActionShoot 'em UpDwellers