Beeku 's Big Adventure Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giết tất cả các động vật gặm nhấm!

Điều khiển:
Trái / phải phím mũi tên -
A Di chuyển -
S Chuyển đến -.. Shoot.

ShootingActionShoot 'em UpBeeku-sAdventure