بن 10 تبادل نظر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   212 91.3% with 23 votes

بن 10 ماجراجویی دوباره آغاز می شود. هدف شما این است که جمع آوری تمام بن 10 اسباب بازی اختصاص داده شده در هر سطح. مطبوعات ایکس برای تغییر THEBEN 10 کاراکتر. ساقه دشمنان با نوار فضا. سازمان دیده بان نوار بهداشتی خود را. استفاده از نقشه اگر شما از دست داده است.

کنترل بازی:

استفاده از W، A، S، D و یا Arrow کلید به move.Space نوار به ساقه. استفاده از "* " برای تغییر شخصیت است.

ShootingActionShoot 'em UpGadgets