چارلز 007 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چارلز ممکن است پادشاه رتبهدهی نشده است اما الانم اون نباید با خراب! شوت کردن baddies در.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingActionShoot 'em UpCharles