انفجار لیزری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

راهنما کوک فرار از کاپیتان سفینه فضایی Gantu '.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش به انجمن V - ایالات سوئیچ
C - و پانچ
فاصله - تفنگ لیزری شوت.

RobotsShootingAdventureActionShoot 'em UpEscapeSpaceshipAnimalLaserBlast