بن 10 - صرفه جویی در sparksville بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3412 73.91% with 46 votes

در این بازی بن 10 در حال مبارزه با یک ربات غول پیکر ایجاد شده توسط مگاوات. ربات این است که به راه رفتن به سمت سد آبی برقی به قدرت بالا. شما باید آن را نابود قبل از آن موفق. بن 10 تا به Heatblast برای این منظور تبدیل می شود. Heatblast در پرواز است در نوعی از هیئت مدیره و تیراندازی توپ های آتشین به ربات. ربات میدارد تا ماشین ها و پرتاب آنها به سمت بن 10. هدف شما این است برای جلوگیری از این خودروها و برخورد ربات با توپ آتش.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RobotsShootingActionShoot 'em UpThrowingFlyingFireSavingSparksville