ماشین جنگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   158 65.22% with 23 votes

سازمان جهانی ESP بلند پروازانه به حکومت warth. آنها یک تیم از قاتلان ربات سرد خون آموزش داده بود و در همه جا در جهان حمله کردند. به منظور شکستن این توطئه وحشتناک و کشنده، نیروی دفاع سیاره فرستاده شده از یک تیم ربات برای اجرای این ماموریت خاص. چگونه به پایان می رود؟ می تواند قاتل ربات را آنها را متوقف کند؟ جهان در دستان شما است.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت فاصله
- بمب.

RobotsFightingShootingActionShoot 'em UpFlyingAircraftMachine