مداد رنگی مومی شین چان ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   454102 81.65% with 556 votes

هیچ کس نمی داند چه happen.Friends شین چان تبدیل شده اند زمان enemies.This او باید دوستان خود و مداد رنگی مومی شین چان! شکست رسیدن به safely.Fighting خانه،

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
نوار فضا به ساقه.

ShootingAdventureActionJumpingCrayonShinChan