چان Chibi پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

راهنما انتخاب خوبی برای لباس برای دختر cute کمی Chibi.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsChibiChanDressup