Beachwear پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

او را makeover زیبایی را برای اولین بار پس از آن لباس مورد علاقه خود را از انتخاب را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBeachwearDressup