بیوتکنولوژی پزشکی ابن سینا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

پیراستن این دوقلوها کمی آنها راه دوست دارید. آنها با هم واقعا ناز و دوست داشتنی هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDressupTwins