پیراستن دانا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دانا به یک خیال باف است که در یک دنیای فانتزی زندگی می کند. او دوست دارد لباس های رنگارنگ و ساده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDanaDressup