آفتاب پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شما می توانید لباس و makeover به در این لباس آفتابی آفتاب تا بازی! خلاق باشید و مشاهده نتایج خود را در پایان!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSunshineDressup