Ánh nắng mặt trời Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bạn có thể ăn mặc và trang điểm trong ánh nắng mặt trời này ăn mặc nắng lên trò chơi! Hãy sáng tạo và xem kết quả của bạn ở cuối!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

GirlDress UpGirlsSunshineDressup