بازدهی سرمایه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

راهنما دختر را انتخاب کنید یک کلاه گرم، شال و ژاکت.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDressup