دختر کوچولو لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لیلی می خواهد را به سگ خود را، CHOCO، برای قدم زدن در پارک، اما او نیاز به کمک تصمیم گیری چه چیزی را می پوشند در این روز زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsChibiDress UpCuteLittleGirl