پیراستن عروسی پت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

هیچ چیز به عنوان شایستگی به عنوان ازدواج دو حیوانات خانگی شیرین وجود دارد. شما قادر خواهید بود به تغییر لباس عروسی سگ و گربه کمی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsCatsDogsDress UpPetsCuteWeddingDressup