ترشیده توله سگ پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این توله سگ کوچک ترشیده یک تن از شخصیت! و اگر شما می توانید تی 'به دم wagging و با چهرهی خندان، پس شما' خواهید فقط به لباس این توله سگ ناز کوچولو شایان ستایش در برخی از لباس های تطبیق!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس برای انتخاب و کلیک کنید.

Dress UpAnimalsGirlDressDress UpPuppyCuteAnimalFoxyDressup