ناز وندی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

وندی در حال رفتن به راه رفتن در پارک مرکزی و نیاز به کمک شما برای انتخاب لباس خود را! انتخاب برخی از لباس زیبا و شایان ستایش او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCuteWendyDressup