عروسک میوه ناز لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

لباس این دختر ناز در لباس میوه ای و لوازم جانبی. هنگامی که شما انجمن با ایجاد شیرین خود را فقط چاپ و به اشتراک گذاری با دوستان انجام می شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlFishDress UpGirlsCuteFruitDoll