سوپراستار عروسک پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

لباس دختر تا او خوب به نظر می رسد در راه باریک و گربه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDollSuperstarDressup