عروسک پیراستن ساحل 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در ساحل عروسک Dressups فصل دوم، ما لباس یک عروسک کوچک با لباس های معمولی تابستان. مهم نیست که اگر آنها در حال شنا کردن لباس و یا لباس های سبک زیرا مهم ترین چیز است به پوشیدن لباس های رنگارنگ که تابستان برجسته.

کنترل بازی:
لباس عروسک با موس خود را.

KidsDollDress UpBeachDressup