ساحل پیراستن زن و شوهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

این زن و شوهر می خواهد به صرف روز در ساحل است. اما چیزی گم شده است: شما نیاز به پیدا کردن بهترین لباس به طوری که آنها یک روز خوب از دریا و خورشید لذت ببرید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolDress UpCoupleBeachDatingDressup