پیراستن گای سرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

او مردانه و خنک است. انواع مختلف از مدل موهای و لوازم جانبی را انتخاب کنید برای او.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolDressup