مانیکور داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

تمرین مهارت manicuring خود را با انتخاب سبک های مختلف ناخن. ترکیبات مختلف دوست داشتنی وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDecorateGirlsCoolManicure