داغ اتومبیل دختر زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در این مد بازی جالب، شما مسئولین فروش زیبا ترین نمایندگی خودرو در شهر شما و شیک لباس می پوشن. اگر می خواهید ایستاده خود را به کامل از مردم، آن مهم است که بهترین و به دنبال اتومبیل و دختران.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolBeautifulGirl